Rizika obchodování s podíly na nemovitostech

18.6.2024 Tým Money Advocate z.s

Rizika obchodování s podíly na nemovitostech

Byznys s podíly na nemovitostech v Česku zahrnuje jednotlivce s pochybnou minulostí, včetně osob odsouzených za realitní podvody, útisk nájemníků a investiční podvody. Tento sektor je velmi rizikový, a to zejména kvůli praktikám připomínajícím multi-level marketing (MLM), které zahrnují složité a potenciálně zneužitelné obchodní schémata.

 

Jedna z realitních společností, MI Estate, je příkladem firmy, která prodává nemovitostní podíly účastníkům svých kurzů. Tito účastníci musí založit vlastní firmy, které následně nakupují podíly z MI Estate. Tento model zahrnuje přeprodej podílů mezi účastníky kurzů, což postupně zvyšuje jejich cenu. Přestože se tento přístup může zdát atraktivní, reálná hodnota podílů a způsob stanovení cen zůstávají nejasné. Tento model je nebezpečný zejména pro nezkušené investory, protože dosažení dohody s ostatními spoluvlastníky nebo soudní vypořádání podílů mohou být velmi komplikované a časově náročné.

 

Marketingové techniky používané v tomto sektoru jsou často kontroverzní a agresivní. Některé osoby zapojené do tohoto byznysu se prezentují na sociálních sítích prostřednictvím videí, která propagují násilí a okázalý životní styl. Tyto praktiky mohou být zavádějící a neetické, protože slibují rychlé zbohatnutí a vysoké výnosy bez zohlednění reálných rizik a komplikací spojených s tímto druhem investic. Kritici upozorňují na manipulaci a vyhrožování násilím, což může eskalovat napětí a konflikty mezi podnikateli v tomto sektoru.

 

Investice do nemovitostních podílů jsou obecně velmi rizikové, zejména pokud se provádějí na dluh. Finanční návratnost je nejistá a do značné míry závisí na schopnosti jednotlivce vypořádat se s právními a obchodními komplikacemi spojenými s podílovým vlastnictvím. Klíčovým problémem je často dosažení dohody s ostatními spoluvlastníky, nebo čekání na soudní rozhodnutí, což může být neuvěřitelně zdlouhavý a nákladný proces.

 

Odborníci varují před vysokými riziky spojenými s tímto typem podnikání a doporučují ho pouze zkušeným investorům. Manipulace s cenami podílů a nereálné sliby rychlého zbohatnutí mohou vést k významným finančním ztrátám a právním problémům. Na webových stránkách a v marketingových materiálech firem působících v tomto sektoru se často objevují odvážné proklamace o vysokých výnosech, které však nejsou vždy podloženy reálnými daty a analýzami.

 

Dalším aspektem, který zvyšuje rizikovost tohoto podnikání, je využívání cizího kapitálu. Investoři, kteří poskytují finance účastníkům kurzů, očekávají návratnost svých investic, což může vytvořit další tlak na spekulanty a zvýšit riziko finančních problémů. Dluhová páka v tomto byznysu je obzvláště nebezpečná, protože jde o podnikání bez jasných pravidel a časového horizontu vypořádání.

 

Celý sektor byznysu s nemovitostními podíly v Česku se tedy jeví jako velmi rizikový a komplikovaný, s vysokým potenciálem pro právní a finanční problémy. Investoři by měli být velmi opatrní a pečlivě zvážit všechna rizika před vstupem do tohoto trhu. Důraz by měl být kladen na transparentnost, etické jednání a reálné vyhodnocení rizik, aby se předešlo manipulacím a potenciálním podvodům.