O nás

picture

Ekonom - příprava kauz

Předseda spolku

Michaela Studnička Skálová DiS.

V oblasti financí působím od roku 1999, studovala jsem ekonomiku a čísla jsou mým koníčkem.

motto: "Výsledek je to, co se počítá"

picture

Finanční analytik

Člen výboru spolku

Ing. Marek Riedl

picture

Specialistka externí komunikace

Člen výboru spolku

Petra Kačeříková DiS.

V oddělení péče o klienty se pohybuji od roku 2009 napříč různými odvětvími

a dokážu i v nestandardních krizových situacích zachovat klidnou hlavu.

motto: "Buďme součástí řešení, ne součástí problému."

picture

Lektor

Člen výboru spolku

Iveta Švadlenková

V oboru financí se pohybuji od r. 2006. Za tu dobu jsem pochopila, že jediné co posílí vaší pozici, je vzdělání, které proměníte v praxi.

PROTO NEŠKOLÍME , VZDĚLÁVÁME.

Motto: "Zkušenost je hodnota, která nikdy nezestárne"

 

picture

Privátní investiční poradce

Čestný člen spolku

Ing. Jaroslav Pultar

 

 

 

picture

Podpora obchodních partnerů

Člen spolku

David Nekola

 

 

 

picture

Podpora projektu PREVENCE

Člen spolku

Jaroslava Nekolová

 

 

 

Náš příběh:

Jsme skupina finančních poradců, která se snaží o kultivaci investičního trhu a správy majetku.

Naším cílem je pomoc poškozeným v investičních podvodných kauzách.

Upozorňujeme na podobnosti v takových kauzách, definujeme rizikové faktory a aktivně se snažíme v rámci prevence vzdělávat nejen finanční poradce, ale i širokou veřejnost.

Za svou praxi jsme bohužel měli i my osobní zkušenost s podvodným jednáním při správě majetku a byli jsme úspěšní pouze v případě, když více věřitelů spojilo své síly, měli kvalitní právní zástupce a postupovali společně.

Kvalitní právní zázemí je klíčový prvek k úspěšnému řešení podobné situace, právní služby jsou však velmi nákladné a ne vždy přinesou výsledek. Proto jsme se rozhodli pomoci ostatním zprostředkovat kvalitní právní zázemí, podělit se o své zkušenosti a sdružovat věřitele v podobných kauzách, tak abychom zvýšili jejich šance na úspěšné řešení situace s minimálními náklady.

Image-4

2020

Červen

 • vznik společnosti Money Advocate z.s.

Listopad

 • zahájení aktivní činnosti spolku
 • Spolupráce s AK Pikes Legal
 • začínáme řešit první kauzy: Saving Funds, Tycoon Enterprise SE (objem celkem 60 mil.)
 • Snaha o vypořádání svěřenských fondů se společností Invest & Property Consultings.. skupinou správců (objem 54mil.)

2021

Leden

 • spuštění webových stránek spolku, první propagační materiály

Únor

 • kauza Arca Investments, zastupujeme klienty v celkovém objemu pohledávek 200mil.

Březen

 • podepsána dohoda o vypořádání svěřenských fondů se splatností do 4 měsíců ( 19 správců, 124 svěřenských fondů v celkovém objemu 54 mil.)

Duben

 • kauza C2H (objem pohledávek 21mil.), navázána spolupráce s AK Arrows

Červenec

 • úspěšně jsme přihlásili všechny pohledávky našich klientů za společností Arca Investmenst

Říjen

 • pozvání na finanční konferenci Colors of Finance, 1. veřejná prezentace
 • jako odborníci přes SF nabízíme novou službu pro správce svěřenských fondů – řádné ukončení svěřenských fondů dle platných zakonů - objednávka na ukončení 99 SF

Listopad

 • navázána spolupráce s AK Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
 • kauzy J.O. Investment, Growing Way (objem pohledávek 20mil)

Prosinec

 • všech 99 svěřenských fondů ukončeno a odhlášeno
 • vypořádání klientů v kauze Saving Funds –naši klienti obdrželi zpět 67% vložených oproti jiným klientům (někteří již dříve prodali pohledávky své za 15-20% )

2022

Leden

 • navázána spolupráce s JUDr. Langmeierem, insolvenčním správcem se zvl.povolením (převod v zastoupení klientů v kauze Arca Inv.)

Únor

 • spouštíme vzdělávání poradců a veřejnosti

Březen

 • vytvořen etický kodex společnosti

Květen

 • pozvání na největší finanční konferenci Finfest, jsme jedním z hlavníchpartnerů, představení nové vize spolku

Červen

 • oslovují nás další finanční společnosti ke spolupráci pro vzdělávání jejich poradců, spuštěn projekt „PREVENCE“
 • první školení pro poradce SAB Servis s.r.o., Albatros Finance s.r.o.

Září

 • další kauza WCA Int. (objem 5mil.)
 • pravidelné měsíční Newslettery pro členy spolku a zastupované klienty

Říjen

 • účast na dalším ročníku Colors of Finance a další účast na podzimním FINFestu
 • další kauza Fair Credit (objem 11mil.)
 • Zprostředkování dohody o vypořádání se společností Invest & Property Consulting a.s. v objemu 20mil. pro další správce

Listopad

 • nové webové stránky money-advocate.cz
 • navázání spolupráce se společností Pultar a partneři s.r.o., rozšíření projektu prevence vzdělávání
 • spolupráce s Martinem Dočekalem (Dluhopisar.cz)
 • spuštěn projekt „PODPORA“ – oslovení plně regulovaných subjektů ČNB působících v oblasti investic, aby podpořili spolek a podíleli se na kultivaci trhu.

2023

Leden

 • Zařazena nová kauza XIXOIO (online platforma- prodej virtuálních tokenů) podezření z podvodu

Březen

 • V rámci projektu PREVENCE realizován první webinář pro veřejnost na téma: „Investorské minimum“

Duben

 • Aktivní účast na konferenci pro finanční poradce FINFEST - workshop na téma: "Kultivace investičního trhu..."
 • V rámci konference FINFEST účast na panelové diskusi na téma: "Odpovědnost poradce při distribuci neregulovaných investičních produktů"

Květen

 • Zařazena nová kauza IC Group (dříve Diversity Capital) - neschopnost dostát svým závazkům. Dlouhodobé nesplácení výnosů a nevyplácení klientů, kteří podali výpověď správy. 

Červen 

 • Nová kauza Glocin - podezření z podvodu - snaha o vytvoření silné skupiny věřitelů, kteří spojí síly a budou společně postupovat při vymáhání svých pohledávek
 • Přijetí nového člena Davida Nekoly - podpora obchodních partnerů
 • Zařazena nová kauze Premiot dlouhodobá neschopnost dostát svým závazkům a vyplácení výnosů a splatných jistin emitovaných dluhopisů 

Červenec 

 •  Zařazena nová kauza IPC -podezření z podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a neplnění zákonných povinností při správě majetku třetí osobou
 • Zařazena nová kauza Thomas Lloyd - dlouhodobá neschopnost skupiny dostát svým závazkům, tj. vyplácení smluvních výnosů investorům

Srpen 

 • Zařazena nová kauza CRYFIN - podezření z investičního podvodu a neoprávněného podnikání

Září

 • Rozšíření služeb o odborné konzultace s psychologem
 • Zahájena spolupráce s EFPA v rámci benefitního programu pro členy. 

Říjen

 • Účast na konferenci Colors of Finance v Ostravě
 • Účast na konferenci FINfest v Praze 

Listopad 

 •  Výroční setkání členů spolku Money Advocate z.s. 

 

 

 

2024

Leden

 • Přijetí nového aktivního člena Jaroslava Nekolová (podpora projektu PREVENCE)

Únor

 • Dokončen software pro evidenci klientů jednotlivých kauz, členů spolku a potřebných dokumentů, zahájena testovací fáze. 

Březen

 • Soud ustanovil 6 společných zmocněnců přes které si mohou poškozeni v kauze CRYFIN uplaťnovat své nároky v trestním řízení, jedním z nich je Mgr. Lukáš Pouč

Duben 

 • Dne 5.4.2024 byl prohlášen úpadek společnosti Invest & Property Consulting 
 • Dne 9.4.2024 byla uzavřena dohoda s investorem v kauze Terra Felix o odkupu pohledávek našich klientů. Bylo staženo insolvenční řízení, které jsme iniciovaly.

 

Naše filosofie

Naše vize

Pomůžeme

Poskytujeme odbornou a nezávislou pomoc při řešení jednotlivých kauz a poradenství v oblastech financí a investic. Jsme nezávislou institucí a dokážeme pomoci při vyjednávání v napjatých situacích mezi investory a správci v případech, kdy se nedaří plnit podmínky investice a je nutné přistoupit k jinému řešení. 

Naši klienti

Podpoříme

Sdružujeme subjekty probíhajících kauz proto, abychom společnými silami mohli vytvořit dostatečný tlak při vypořádání v nejlepším  zájmu všech zastupovaných stran. V jednotě je síla a v oblasti nevyplacených investic to platí dvojnásob. 

Konzultace

Poradíme 

Nabízíme nezávislé odborné poradenství jednotlivcům i skupinám v oboru financí a investic  při podezření z nekalé činnosti. Máme již několikaleté zkušenosti a rádi se o své zkušenosti podělíme i s Vámi. 

Spolupracujeme