O nás

picture

Odborná garantka v oblasti financí

Předseda spolku

Michaela Studnička Skálová DiS.

V oblasti financí působím od roku 1999, studovala jsem ekonomiku a čísla jsou mým koníčkem.

motto: "Výsledek je to, co se počítá"

picture

Finanční analytik

Člen výboru spolku

Ing. Marek Riedl

picture

Specialistka externí komunikace

Člen výboru spolku

Petra Kačeříková DiS.

V oddělení péče o klienty se pohybuji od roku 2009 napříč různými odvětvími

a dokážu i v nestandardních krizových situacích zachovat klidnou hlavu.

motto: "Buďme součástí řešení, ne součástí problému."

picture

Lektor

Člen výboru spolku

Iveta Švadlenková

V oboru financí se pohybuji od r. 2006. Za tu dobu jsem pochopila, že jediné co posílí vaší pozici, je vzdělání, které proměníte v praxi.

PROTO NEŠKOLÍME , VZDĚLÁVÁME.

Motto: "Zkušenost je hodnota, která nikdy nezestárne"

 

picture

Finanční analytik v oblasti investic a korporátního financování

Čestný člen spolku

Martin Dočekal

 

 

 

picture

Privátní investiční poradce

Čestný člen spolku

Ing. Jaroslav Pultar

 

 

 

picture

Podpora obchodních partnerů

Člen spolku

David Nekola

 

 

 

Náš příběh:

Jsme skupina finančních poradců, která se snaží o kultivaci investičního trhu a správy majetku.

Naším cílem je pomoc poškozeným v investičních podvodných kauzách.

Upozorňujeme na podobnosti v takových kauzách, definujeme rizikové faktory a aktivně se snažíme v rámci prevence vzdělávat nejen finanční poradce, ale i širokou veřejnost.

Za svou praxi jsme bohužel měli i my osobní zkušenost s podvodným jednáním při správě majetku a byli jsme úspěšní pouze v případě, když více věřitelů spojilo své síly, měli kvalitní právní zástupce a postupovali společně.

Kvalitní právní zázemí je klíčový prvek k úspěšnému řešení podobné situace, právní služby jsou však velmi nákladné a ne vždy přinesou výsledek. Proto jsme se rozhodli pomoci ostatním zprostředkovat kvalitní právní zázemí, podělit se o své zkušenosti a sdružovat věřitele v podobných kauzách, tak abychom zvýšili jejich šance na úspěšné řešení situace s minimálními náklady.

Image-4

2020

Červen

 • vznik společnosti Money Advocate z.s.

Listopad

 • zahájení aktivní činnosti spolku
 • Spolupráce s AK Pikes Legal
 • začínáme řešit první kauzy: Saving Funds, Tycoon Enterprise SE (objem celkem 60 mil.)
 • Snaha o vypořádání svěřenských fondů se společností Invest & Property Consultings.. skupinou správců (objem 54mil.)

2021

Leden

 • spuštění webových stránek spolku, první propagační materiály

Únor

 • kauza Arca Investments, zastupujeme klienty v celkovém objemu pohledávek 200mil.

Březen

 • podepsána dohoda o vypořádání svěřenských fondů se splatností do 4 měsíců ( 19 správců, 124 svěřenských fondů v celkovém objemu 54 mil.)

Duben

 • kauza C2H (objem pohledávek 21mil.), navázána spolupráce s AK Arrows

Červenec

 • úspěšně jsme přihlásili všechny pohledávky našich klientů za společností Arca Investmenst

Říjen

 • pozvání na finanční konferenci Colors of Finance, 1. veřejná prezentace
 • jako odborníci přes SF nabízíme novou službu pro správce svěřenských fondů – řádné ukončení svěřenských fondů dle platných zakonů - objednávka na ukončení 99 SF

Listopad

 • navázána spolupráce s AK Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
 • kauzy J.O. Investment, Growing Way (objem pohledávek 20mil)

Prosinec

 • všech 99 svěřenských fondů ukončeno a odhlášeno
 • vypořádání klientů v kauze Saving Funds –naši klienti obdrželi zpět 67% vložených oproti jiným klientům (někteří již dříve prodali pohledávky své za 15-20% )

2022

Leden

 • navázána spolupráce s JUDr. Langmeierem, insolvenčním správcem se zvl.povolením (převod v zastoupení klientů v kauze Arca Inv.)

Únor

 • spouštíme vzdělávání poradců a veřejnosti

Březen

 • vytvořen etický kodex společnosti

Květen

 • pozvání na největší finanční konferenci Finfest, jsme jedním z hlavníchpartnerů, představení nové vize spolku

Červen

 • oslovují nás další finanční společnosti ke spolupráci pro vzdělávání jejich poradců, spuštěn projekt „PREVENCE“
 • první školení pro poradce SAB Servis s.r.o., Albatros Finance s.r.o.

Září

 • další kauza WCA Int. (objem 5mil.)
 • pravidelné měsíční Newslettery pro členy spolku a zastupované klienty

Říjen

 • účast na dalším ročníku Colors of Finance a další účast na podzimním FINFestu
 • další kauza Fair Credit (objem 11mil.)
 • Zprostředkování dohody o vypořádání se společností Invest & Property Consulting a.s. v objemu 20mil. pro další správce

Listopad

 • nové webové stránky money-advocate.cz
 • navázání spolupráce se společností Pultar a partneři s.r.o., rozšíření projektu prevence vzdělávání
 • spolupráce s Martinem Dočekalem (Dluhopisar.cz)
 • spuštěn projekt „PODPORA“ – oslovení plně regulovaných subjektů ČNB působících v oblasti investic, aby podpořili spolek a podíleli se na kultivaci trhu.

2023

Leden

 • Zařazena nová kauza XIXOIO (online platforma- prodej virtuálních tokenů) podezření z podvodu

Březen

 • V rámci projektu PREVENCE realizován první webinář pro veřejnost na téma: „Investorské minimum“

Duben

 • Aktivní účast na konferenci pro finanční poradce FINFEST - workshop na téma: "Kultivace investičního trhu..."
 • V rámci konference FINFEST účast na panelové diskusi na téma: "Odpovědnost poradce při distribuci neregulovaných investičních produktů"

Květen

 • Zařazena nová kauza IC Group (dříve Diversity Capital) - neschopnost dostát svým závazkům. Dlouhodobé nesplácení výnosů a nevyplácení klientů, kteří podali výpověď správy. 

Červen 

 • Nová kauza Glocin - podezření z podvodu - snaha o vytvoření silné skupiny věřitelů, kteří spojí síly a budou společně postupovat při vymáhání svých pohledávek
 • Přijetí nového člena Davida Nekoly - podpora obchodních partnerů
 • Zařazena nová kauze Premiot dlouhodobá neschopnost dostát svým závazkům a vyplácení výnosů a splatných jistin emitovaných dluhopisů 

Červenec 

 •  Zařazena nová kauza IPC -podezření z podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a neplnění zákonných povinností při správě majetku třetí osobou
 • Zařazena nová kauza Thomas Lloyd - dlouhodobá neschopnost skupiny dostát svým závazkům, tj. vyplácení smluvních výnosů investorům

Srpen 

 • Zařazena nová kauza CRYFIN - podezření z investičního podvodu a neoprávněného podnikání

 

 

Naše filosofie

Naše vize

Pomůžeme

Poskytujeme odbornou a nezávislou pomoc při řešení jednotlivých kauz a poradenství v oblastech financí a investic. Jsme nezávislou institucí a dokážeme pomoci při vyjednávání v napjatých situacích mezi investory a správci v případech, kdy se nedaří plnit podmínky investice a je nutné přistoupit k jinému řešení. 

Naši klienti

Podpoříme

Sdružujeme subjekty probíhajících kauz proto, abychom společnými silami mohli vytvořit dostatečný tlak při vypořádání v nejlepším  zájmu všech zastupovaných stran. V jednotě je síla a v oblasti nevyplacených investic to platí dvojnásob. 

Konzultace

Poradíme 

Nabízíme nezávislé odborné poradenství jednotlivcům i skupinám v oboru financí a investic  při podezření z nekalé činnosti. Máme již několikaleté zkušenosti a rádi se o své zkušenosti podělíme i s Vámi. 

Spolupracujeme