• picture

  POMÁHÁME FINANČNÍM PORADCŮM A JEJICH KLIENTŮM Nabízíme pomoc a profesionální řešení při nekalém jednání

  Investovali jste peníze a máte strach, že to nebylo správné rozhodnutí? Víte, jak správně jednat, pokud máte oprávněné podezření z podvodu či nekalého jednání? Pomůžeme Vám zajistit, aby se Vám peníze vrátily zpět.

  Zastupujeme klienty i poradce, kterým se nedaří vymáhání pohledávek z investičních produktů

  Hledám řešení

Jsme k dispozici

Po-pá 9:00 – 16:00

Sídlo: Budova Base, Italská 67, 120 00 Praha 2 Kancelář: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Přehled kauz

  Pomůžeme poškozeným klientům
  i finančním poradcům

  Money Advocate z.s. je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat finančním poradcům a ostatním finančním zprostředkovatelům.

  Systematicky upozorňujeme na nekompetentní chování některých investičních společností, kde se klade důraz především na kvantitu na úkor kvality nabízených finančních produktů.

   

  Za kvalitní zprostředkované finanční služby je VŽDY zodpovědný především poradce. Proto podporujeme aktivní přístup poradců, kterým OPRAVDU záleží na kvalitě zprostředkovaných finančních služeb z dlouhodobého pohledu.

  Jak postupovat, pokud máte podezření na nekvalitní správu svěřeného majetku třetí stranou?

  • NA CO SI DÁT POZOR?

   Máte úplný přehled nad vloženými prostředky do rukou 3. stran? Opravdu víte, jak se reálně finanční prostředky zhodnocují? Je struktura cashflow transparentní, prokazatelná a ověřitelná?

  • PRACUJETE S FAKTY NEBO JEN DŮVĚŘUJETE?

   Jen víra při správě vkládaných peněz 3. stranami nestačí. Odvozujete fakta od proklamovaných dat? Jaké jsou racionální garance?

  • KDY JE TŘEBA ZAČÍT SITUACI ŘEŠIT?

   Struktura společnosti je zmatečná, nakládání s penězi je neprůhledné, výpočet provizí je chybový a pokaždé jiný, nejsou zveřejněné úplné informace o ekonomické situaci společnosti, apod.

  • JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

   Ověřte si situaci mezi ostatními poradci. Kontaktujte pokud možno dohromady právního zástupce, který se specializuje na finanční případy. Zjišťujte, ptejte se, máte nárok vědět a starat se.

  Jak vám můžeme pomoci?

  Odborná konzultace pro správce majetku

  Pomoc při neodborné správě majetku třetí osobou Odborné konzultace pro svěřenské správce a řešení neobvyklých situací
  Pomoc při ukončení a vypořádání svěřenského fondu
  Odborná konzultace při revizi činnosti správy majetku svěřenského správce
  Analýza a doporučení při správě majetku třetí osobou

  Odborná konzultace finančního analytika či ekonoma

  Nezávislé posouzení stavu projektu
  Odborné vyhodnocení situace a doporučení postupu
  Profesionální konzultace a doporučení
  Prevence

  Účetnictví a daně

  Kontrola sestav vyhodnocení provizí
  Řešení opakovaných přeúčtovávání mezd
  Spolupráce s daňovými poradci – křízové kontroly

  Odborná konzultace pro poškozené klienty

  Spolupracujeme s řadou renomovaných právních kanceláří, které se zaměřují na podobnou problematiku.
  Společný postup při vymáhání - sdružíme poškozené klienty, kterým zajistíme kvalitní právní zázemí a klienti se solidárně podělí o náklady za právní služby.

  Spolupráce poradců

  Nabídka spolupráce s prověřenými a kvalitními finančními společnostmi, které garantují dodržování společného přísného etického kodexu

  Odborná konzultace psychologa

  Způsobená majetková újma v podvodných kauzách je velkou psychickou zátěží, proto jsme navázali spolupráci s psychologickou poradnou, kde odborníci pomáhají klientům zvládat krizovou situaci, nepodléhat emocím a jednat racionálně. Čas je v takových případech na straně podvodníků a racionální rychlé jednání je nezbytné.

  banner banner

  Reference
  poskytovaných služeb

  Jsme skupina poradců, kteří si na vlastní kůži zažili podvodného či nekalé jednání. Členy spolku jsou nyní ekonomové, analytici a účetní. Vidíme, že jde o velké riziko svěřit finance do správy třetím stranám. Máme za sebou již několik úspěchů, kdy se díky spojení sil více věřitelů, společnému postupu a kvalitnímu právnímu zázemí podařilo zajistit investorům dohodu o vyrovnání a uspokojení jejich pohledávek.Velmi rádi se o své zkušenosti podělíme.

  0 +

  Řešených případů

  0 +

  Sledovaných kauz

  0 %

  víme že to má smysl

  Odbornost

  Spolupráce

  Všichni naši odborníci poskytující podporu jsou řádně licencovaní. V našem týmu jsou nyní zastoupené různé odbornosti od finančních analytiků, ekonomů, právníků, finančních poradců, profesionálních správců majetku až po insolvenční správce. Nehledě na vysoký morální kodex všech našich členů se i nám podařilo spolupracovat s neetickými subjekty na území ČR. Díky těmto zkušenostem dokážeme předvídat podvodné chování a řešit včasnou prevenci.

  F.A.Q

  Otázky a odpovědi

  banner

  Kontaktujte nás

  Máte dotaz, chcete řešit konkrétní případ nebo nevíte, kde začít?