Kauzy

Aktuálně podporujeme poškozené klienty a finanční poradce při řešení těchto kauz:

Přehled kauz

Jak postupujeme při řešení kauz

Vyhledáváme a monitorujeme

Aktivně vyhledáváme kauzy na tuzemském trhu i v zahraničí a monitorujeme jejich aktuální stav.

Nezávislý výběr

Vybíráme právní zástupce, kteří mají prokazatelné předešlé zkušenosti v oblasti daných kauz.

Společný postup při vymáhání

Zprostředkováváme společný postup při vymáhání a spravujeme poškezené o aktuálních krocích v kauze.

Poradenství

Zajišťujeme či zprostředkujeme individuální odborné poradenství v oblasti právní, účetní a správy majetku.

Dokumentace

Zajišťujeme a kompletaci a kontrolu veškeré vstupní a výstupní dokumentace.

 

 

Vyplacení

Zajišťujeme dohled nad řádným vyplacením přiznané výplaty poškozeným.