Profesionální správci

http://www.profesionalnispravci.cz

Profesionální správci

Fungujeme jako odborní konzultanti při založení svěřenského fondu. Pokud budete mít zájem a vložíte v nás svou důvěru, rádi vám nabídneme také službu samotné správy/dohledu nad vaším svěřenským fondem.

Dále nabízíme komplexní správu majetku například při dědických řízeních a mezigeneračních obměnách.