Tým Money Advocate z.s

 

 

 


Články autora:

picture

Jsou alternativní fondy podle § 15 ZISIF v ohrožení?

26.1.2023 Tým Money Advocate z.s

Správce podle § 15 ZISIF (také tzv. alternativní fond) vznikl za účelem správy majetku menších a uzavřených skupin osob. Zákonná regulace tedy umožňuje vznik těchto tzv. minifondů, které na základě investiční strategie kolektivně spravují majetek investorů.

picture

Jak nepodcenit investování do dluhopisů a co dělat při platební neschopnosti emitenta

30.1.2023 Tým Money Advocate z.s

Korporátní dluhopisy jsou dnes poměrně atraktivním investičním prostředkem a zajímavou volbou zhodnocení finančních prostředků, nicméně ani investici do tohoto relativně konzervativního nástroje není dobré podcenit.

picture

Povinnosti a odpovědnost správce při správě svěřenského fondu

30.1.2023 Tým Money Advocate z.s

Svěřenský fond je v našem právním systému relativně novým institutem, není mezi veřejností rozšířena zcela jeho podstata a povinnosti správce, které je nutné dodržovat.

picture

Jaké postavení mají vlastníci dluhopisů a směnek v insolvenčním řízení?

30.1.2023 Tým Money Advocate z.s

Mnoho vlastníků dluhopisů či směnek má zcela nerealistická očekávání ohledně svého postavení jako věřitele v případném insolvenčním řízení. Domnívají se, že jako vlastníci cenných papírů budou mít v insolvenčním řízení přednostní postavení.

picture

Možnosti zakladatele svěřenského fondu a povinnosti správce

20.11.2023 Tým Money Advocate z.s

Zakladatel po vyčlenění majetku do  svěřenského fondu nemá již přímý vliv na vývoj  majetku a je odkázan na to, že správce bude řádně plnit své povinnosti a o tento majetek pečovat.

Co můžete dělat, jako zakladatel svěřenského fondu, když máte pocit, že správce nespravuje majetek dle statutu, nebo dokonce nejedná s péčí řádného hospodáře?