picture

října 3, 2022

Arca Investment a.s.

Neschopnost dostát svým závazkům, tzn. proplácení zápůjček jištěných směnkou, řešení emise dluhopisů po splatnosti.

Naše role: Odborná pomoc klientům při uplatnění jejich nároku pohledávek v insolvenčním řízení. Komunikace s advokátní kanceláří o dalších postupech a následné předání informací klientům.

Spolupráce s AK Langmeier & Co., pravidelný informační servis a konzultace

Celou kauzu průběžně monitorujeme a klienty informujeme o vývoji. 

Aktuální situace:

 • všechny pohledávky našich klientů byly řádně přihlášeny a uznány
 • na podzim 2021 proběhla schůze věřitelského výboru, za naše klienty se účastnila spolupracující AK
 • podány žaloby na přednostní vyplácení klientů
 • navázána spolupráce s JUDr. Langmeierem, snaha o svolání věřitelské schůze a odvolání členů věřitelského výboru a zvolení nových
 • odebrat právo dlužníka na sestavení reorganizačního plánu
 • svolána další schůze věřitelů dne 25.7.2022
 • dne 16.1.2022 proběhla schůze věřitelů v Bratislavě, naše klienty zde zastupoval JUDr. Jan Langmeier
 • dne 25.7. 2023 proběhla schůze věřitelů v Praze, naše klienty zde zastupoval JUDr. Jan Langmeier
 • dne 25.9. 2023 proběhla schůze věřitelů v Praze, naše klienty zde zastupoval JUDr. Jan Langmeier

  (Předmětem schůze  byla pouze zpráva věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti a potvrzení, či odvolání dosavadního věřitelského výboru. Tato schůze  nepřinesla nic nového a čeká se na rozhodnutí o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o odmítnutí reorganizačního plánu)

 • Dne 14.02. 2024 proběhla plánovaná schůze věřitelů dlužníka Arca Investments, a.s., která rozhodla o tom, že dlužník již nemá přednostní právo sestavit reorganizační plán a toto právo bylo uděleno společnosti IFIS investiční fond, a.s.

Arca v médiích:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-zvrat-v-obri-insolvenci-veritele-smetli-reorganizacni-plan-arcy-234586

https://archiv.hn.cz/c1-67322590-v-arce-dochazi-k-vyznamne-vymene-pravniku-puvodni-tvurce-reorganizace-z-dentons-strida-kancelar-baker-mckenzie

 

Související aktuality:

Email

Zašlete nám zprávu