picture

října 3, 2022

Arca Investment a.s.

Neschopnost dostát svým závazkům, tzn. proplácení zápůjček jištěných směnkou, řešení emise dluhopisů po splatnosti.

Naše role: Odborná pomoc klientům při uplatnění jejich nároku pohledávek v insolvenčním řízení. Komunikace s advokátní kanceláří o dalších postupech a následné předání informací klientům.

Spolupráce s AK Langmeier & Co., pravidelný informační servis a konzultace

Celou kauzu průběžně monitorujeme a klienty informujeme o vývoji. 

Aktuální situace:

 • všechny pohledávky našich klientů byly řádně přihlášeny a uznány
 • na podzim 2021 proběhla schůze věřitelského výboru, za naše klienty se účastnila spolupracující AK
 • podány žaloby na přednostní vyplácení klientů
 • navázána spolupráce s JUDr. Langmeierem, snaha o svolání věřitelské schůze a odvolání členů věřitelského výboru a zvolení nových
 • odebrat právo dlužníka na sestavení reorganizačního plánu
 • svolána další schůze věřitelů dne 25.7.2022
 • dne 16.1.2022 proběhla schůze věřitelů v Bratislavě, naše klienty zde zastupoval JUDr. Jan Langmeier
 • dne 25.7. 2023 proběhla schůze věřitelů v Praze, naše klienty zde zastupoval JUDr. Jan Langmeier
 • dne 25.9. 2023 proběhla schůze věřitelů v Praze, naše klienty zde zastupoval JUDr. Jan Langmeier

  (Předmětem schůze  byla pouze zpráva věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti a potvrzení, či odvolání dosavadního věřitelského výboru. Tato schůze  nepřinesla nic nového a čeká se na rozhodnutí o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o odmítnutí reorganizačního plánu)

Související aktuality: