webinář: Investorské minimum pořádaný 27. 3. 2023 spolkem Money Advocate

picture

října 3, 2022

Arca Investment a.s.

Neschopnost dostát svým závazkům, tzn. proplácení zápůjček jištěných směnkou, řešení emise dluhopisů po splatnosti.

Naše role: Odborná pomoc klientům při uplatnění jejich nároku pohledávek v insolvenčním řízení. Komunikace s advokátní kanceláří o dalších postupech a následné předání informací klientům.

Spolupráce s AK Langmeier & Co., pravidelný informační servis a konzultace

Aktuální situace:

  • všechny pohledávky našich klientů byly řádně přihlášeny a uznány
  • na podzim 2021 proběhla schůze věřitelského výboru, za naše klienty se účastnila spolupracující AK
  • podány žaloby na přednostní vyplácení klientů
  • navázána spolupráce s JUDr. Langmeierem, snaha o svolání věřitelské schůze a odvolání členů věřitelského výboru a zvolení nových
  • odebrat právo dlužníka na sestavení reorganizačního plánu
  • svolána další schůze věřitelů dne 25.7.2022
  • dne 16.1.2022 proběhla schůze věřitelů v Bratislavě, naše klienty zde zastupoval JUDR. Jan Langmeier

Související aktuality: