picture

listopadu 2, 2022

Fair Credit

Neschopnost dostát svým závazkům, tzn. proplácení zápůjček jištěných směnkou

Naše role: odborná pomoc klientům při uplatnění jejich nároku pohledávek v insolvenčním řízení, komunikace s advokátní kanceláří o dalším postupu a předávání informací klientům, Snaha o sdružení maximálního počtu věřitelů, abychom mohli mít svého zástupce ve věřitelském výboru a bránit tak efektivně zájmy věřitelů a realizovat uspokojení jejich pohledávek.

 

Aktuální situace:

  • společnost Fair Credit na sebe vyhlásila insolvenci 25. 10. 2022
  • předpokládaná výše pohledávek je 2,5 mld. K