picture

října 3, 2022

Anilo Drinks s.r.o.

Neschopnost dostát svým závazkům,tj.vyplácení smluvních výnosů z dluhopisů.

Naše role: Pomoc klientům v probíhajícím insolvenčním řízení, účast na věřitelském výboru a spolupráce s PČR při vyšetřování podezření z podvodného jednání.

Aktuální situace: Probíhá insolvenční řízení a čeká se na zpeněžení majetku.

Email

Zašlete nám zprávu