picture

července 17, 2023

 

IC group dříve Diversity Capital

Neschopnost dlouhodobě dostát svým závazkům, tj. vyplácení smluvních výnosů investorům.

Naše role: Realizace výběrového řízení na advokátní kancelář, sdružujeme investory do skupiny, která bude postupovat společně.

Aktuální situace:

  • Byla vybrána advokátní kancelář, která bude zastupovat věřitele při vymáhání pohledávek
  • Dne 8.8. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Diversity Capital a.s.