picture

července 17, 2023

 

IC group dříve Diversity Capital

Neschopnost dlouhodobě dostát svým závazkům, tj. vyplácení smluvních výnosů investorům.

Naše role:

Realizace výběrového řízení na advokátní kancelář, sdružujeme investory do skupiny, která bude postupovat společně.

Příprava podkladů pro příhlášení pohledávek klientů do insolvenčního řízení, případně připojení se k trestnímu řízení

Kliety v této kauze bude zastupovat AK Führerová & Pouč

Aktuální situace:

  • Byla vybrána advokátní kancelář, která bude zastupovat věřitele při vymáhání pohledávek
  • Dne 8.8. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Diversity Capital a.s.
  • Dne 23.8.2023 byl soudem jmenován na základě návrhu věřitelů  tříčlený prozatimní věřitelský výbor
  • Dne 1.9.2023 byl soudem dlužníkovi ustanoven předběžný insolvenční správce: JUDr. Jan Barák
  • Dne 27.9. vydal Městský soud v Praze usnesení o předběžném opatření a zakázal dlužníkovi nakládat s pohledávkami v celkovém objemu 911mil. Kč
  • Dne 7.6. rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Diversity Capital a.s., začala běžet 2 měsíce lhůta pro přihlášení pohledávek

IC Group v médiích: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protivin-zamek-sultan-kuchakov-diversity-capital-icg.A230420_195911_domaci_javu

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/kriminaliste-vysetruji-firmu-napojenou-na-ruske-podnikatele-figuruje-v-ni-i-cesky-exposlanec-795

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-penize-lidi-ze-sultanovy-firmy-odchazely-do-spratelenych-spolecnosti-238549

 

Email

Zašlete nám zprávu