picture

července 16, 2023

Premiot Group

Neschopnost dostát svým závazkům, tj. vyplácení smluvních výnosů investorům.

Naše role: Rrealizace výběrového řízení na advokátní kancelář, sdružujeme investory do skupiny, která bude postupovat společně.

 

Aktuální situace:

  • Vybrána advokátní kancelář, která bude zastupovat věřitele při vymáhání pohledávek.
  • Shromažďjeme skupinu věřitelů, která bude společně postupovat při vymáhání svých pohledávek