webinář: Investorské minimum pořádaný 27. 3. 2023 spolkem Money Advocate

picture

listopadu 2, 2022

WCA International

  • neschopnost dostát svým závazkům
  • Alternativní fond ZISIF dle §15, který zřejmě s ohledem na objem pohledávek a počet poškozených věřitelů porušoval omezení ČNB těchto „minifondů“ a mohl se tak dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání.

Naše role: odborná pomoc a konzultace pro věřitele, kteří jsou v této kauze poškozeni, Jakmile bude vyhlášeno insolvenční řízení zajistíme věřitelům přihlášení jejich pohledávek ve spolupráci s vybranou advokátní kanceláří

Aktuální situace:

  • na společnost bylo uvaleno již 19 exekucí s doložkou přímé vykonatelnosti, lhůta uplynula v průběhu měsíce srpna 2022
  • Lze předpokládat, že je společnost v insolvenční situaci
  • stále není vyhlášeno insolvenční řízení, řada věřitelů se zatím domáhá svých práv jednotlivě