picture

listopadu 2, 2022

WCA International

  • neschopnost dostát svým závazkům
  • Alternativní fond ZISIF dle §15, který zřejmě s ohledem na objem pohledávek a počet poškozených věřitelů porušoval omezení ČNB těchto „minifondů“ a mohl se tak dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání.

Naše role: odborná pomoc a konzultace pro věřitele, kteří jsou v této kauze poškozeni, Jakmile bude vyhlášeno insolvenční řízení zajistíme věřitelům přihlášení jejich pohledávek ve spolupráci s vybranou advokátní kanceláří

Aktuální situace:

  • na společnost bylo uvaleno již 19 exekucí s doložkou přímé vykonatelnosti, lhůta uplynula v průběhu měsíce srpna 2022
  • Lze předpokládat, že je společnost v insolvenční situaci
  • stále není vyhlášeno insolvenční řízení, řada věřitelů se zatím domáhá svých práv jednotlivě
  • Dne 11.11.2022 zahájil Městský soud v Praze insolvenční řízení se společností WCA International
  • Dne 27.2.2023 byl vyhlášen úpadek společnosti WCA International, věřitelé mají nyní lhůtu 2 měsíce na přihlášky svých pohledávek
  • 27.4.2023 konec lhůty pro přihlášky pohledávek za společností WCA International, pohledávky všech našich klientů byly přihlášeny včas.