picture

října 3, 2022

Skupina C2H

Skupina C2H Michala Mičky je dlouhodobě skloňována v souvislosti s ohrožením plnění svých závazků. Nyní už otázka zřejmě není, zda se tato skupina nachází v problémech a vyplatí své věřitele, ale spíše jak hluboké tyto problémy jsou a za jak dlouho bude skupina insolventní.

Naše role: Spolupráce s AK Arrows s.r.o. s přihlašováním pohledávek klientů do insolvenčního řízení

Aktuální situace:

  • 700milionů celkový dluh z toho 400 mil nesplacené dluhopisy
  • 120 mil osobní dluh pana Mičky
  • Zabaveno 15tis. CZK, 23 obrazů, 2x luxusní hodinky
  • Insolvence společnosti a osobní bankrot