Aktualita C2H

června 2, 2021

Dne 10. 5. 2021 byl prohlášen konkurz na společnosti C2H Equity a.s., C2H Financial s.r.o. a C2H RETAIL HOLDING s.r.o.

Tímto začala běžet lhůta k přihlášení pohledávek, která končí 12. 7. 2021. Po uplynutí této doby již nelze pohledávky přihlásit.

Jelikož jsme nezisková organizace a hlavním zájmem je bránit efektivně práva věřitelů, rozhodli jsme se proto spojit síly s advokátní kanceláří, Arrows advokátní kancelář, s.r.o., která již nyní zastupuje kolem 300 klientů. V souvislosti s kauzou C2H vzniklo velké množství institucí, které se tímto zabývají, tím došlo k roztříštění klientů do mnoha skupin, což znamená i logicky zvyšování nákladů na advokátní služby.

My touto cestou jít nechceme, proto jsme se rozhodli připojit k této velké skupině.

Kauza:

Skupina C2H
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy