webinář: Investorské minimum pořádaný 27. 3. 2023 spolkem Money Advocate

picture

října 3, 2022

Tycoon Enterprise SE

Nevyplacená emise dluhopisů dle smluvních podmínek, včetně smluvních výnosů. Společnost se ocitla bez statutárního ředitele z důvodu nekorektního jednání původního majitele společnosti Ing. Petra Sluky.

Naše role: Iniciace insolvenčního řízení společnosti, aktivní účast ve věřitelském výboru a pomoc při přihlášení pohledávek poškozených klientů. Příprava trestního oznámení pro podezření z podvodného jednání statutárních orgánů společnosti.

Aktuální situace:

  • celková výše pohledávek 24mil
  • na podzim 2020 proběhla schůze věřitelského výboru
  • zvolen nový insolvenční správce
  • proběhlo ocenění nemovitostí dlužníka, znalecké posudky
  • vybrána AK, kterou insolvenční správce pověřil důrazným vymáháním dlužného nájemného u jednoho z objektů
  • kompletování účetních dokladů
  • insolvenční správce ve spolupráci s PČR zjišťuje další možný majetek dlužníka