picture

října 3, 2022

Tycoon Enterprise SE

Nevyplacená emise dluhopisů dle smluvních podmínek, včetně smluvních výnosů. Společnost se ocitla bez statutárního ředitele z důvodu nekorektního jednání původního majitele společnosti Ing. Petra Sluky.

Naše role: Iniciace insolvenčního řízení společnosti, aktivní účast ve věřitelském výboru a pomoc při přihlášení pohledávek poškozených klientů. Příprava trestního oznámení pro podezření z podvodného jednání statutárních orgánů společnosti.

Aktuální situace:

  • celková výše pohledávek 24mil
  • na podzim 2020 proběhla schůze věřitelského výboru
  • zvolen nový insolvenční správce
  • proběhlo ocenění nemovitostí dlužníka, znalecké posudky
  • vybrána AK, kterou insolvenční správce pověřil důrazným vymáháním dlužného nájemného u jednoho z objektů
  • kompletování účetních dokladů
  • insolvenční správce ve spolupráci s PČR zjišťuje další možný majetek dlužníka
  • probíhá soudní řízení s vymožením pohledávky od dlužníka společnosti Tycoon Enterprise SE, aby se mohla pohledávka přidat do majetkové podstaty insolvenčního řízení
  • V říjnu 2023 byl zpeněžen další majetek společnosti Tycoon Enterprise SE (nemovitost Olomouc)
  • Nyní se čeká na výsledek soudního řízení, kde insolvenční správce vymáhá úhradu dlužného nájemného ve výši několika stovek tisíc Kč

Email

Zašlete nám zprávu