picture

října 3, 2022

Saving Funds Ltd

Podezření z podvodu a podnikání bez oprávnění v oblasti investic.

Naše role: Realizace výběrového řízení zmocněnce s nímž se uzavřela spolupráce. Následná pomoc klientům při uplatnění jejich přiznaného nároku a realizace výplaty odškodnění.

Aktuální situace: Všichni naši klienti byli již částečně vypořádáni a čekáme na výsledek šetření policie, zda bude možné ještě nárokovat další plnění. 

Aktuální situace:

  • navázání spolupráce s určeným zmocněncem v této kauze, pomoc věřitelům při zajištění kompletní dokumentace pro NCOZ
  • všichni naši klienti dostali zpět svou investovanou částku ve výši cca 67%