Salia Group

května 19, 2022

Usnesení PČR, útvar NCOZ, o výplatě podílu ze zajištěných prostředků bylo stanoveno u jednotlivých poškozených přesně podle znaleckého posudku. 

Ze zajištěných finančních prostředků jde o konečnou výplatu. Do majetku Salia Group však ještě patří pohledávka za prodej nemovitosti na Slovensku, která dosud nebyla zaplacena, tedy nelze vyloučit ještě další plnění. Poškození, kteří dostali nabídku na odkup pohledávky od různých institucí, by měli zvážit, zda je taková nabídka pro ně výhodná. Stejně jako v kauze Saving Funds, která úzce souvisí se Salia Group, byla nabídka na odkup pohledávky výrazně nižší než přiznaná částka dle znaleckého posudku.

Všichni poškození byli obesláni výzvou PČR z dubna 2022 k volbě zmocněnce a poučeni o možnosti volby zmocněnce.

Jakmile  usnesení nabyde právní moci, bude všem klientům rozeslán nový vzor Čestného prohlášení o bankovním účtu.

 

 

Kauzu budeme nadále sledovat.

Kauza:

Salia Group
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy