Arca Investments

května 8, 2022

Advokátní kancelář Langmeier & Co podala 4. 4. 2022 návrh na svolání schůze věřitelů. Hlavním důvodem byl blížící se termín, do kdy může insolvenční správce podat odpůrčí žaloby na finanční transakce až 5 let zpět od vyhlášení úpadku.

Konečně tedy na 25. července 2022 v 10.00 hodin je svolána schůze věřitelů do budovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Schůze je však svolána až po posledním termínu pro podání odpůrčích žalob, což je 12. 5. 2022.

Městské státní zastupitelství v Praze vyjádřilo znepokojení v souvislosti s blížícím se koncem lhůty pro podání odpůrčích žalob proti majetkovým transakcím, u kterých je podezření, že společnost ARCA krátila věřitele. Dosud bylo zveřejněno několik žalob, které ukázaly, že mohlo docházet k přednostnímu vyplácení. Státní zástupkyně také upozornila na zajištění, které J&T Banka získala na základě poskytnutí půjčky v dubnu 2020, a to již v době, kdy byla ARCA v úpadku.

Situaci kolem ARCY dále sledujeme.

Kauza:

Arca Investments
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy