Arca Investments

dubna 28, 2022

Znalecká kancelář zveřejnila v insolvenčním rejstříku znalecký posudek odhadu hodnoty majetkové podstaty skupiny Arca. K 30.9. 2021 je to pouze 2,6 miliardy korun.

Téměř 2000 věřitelů, zajištěných i nezajištěných má pohledávky vůči ARCE za 23 miliard.

Např. J&T Banka jako zajištěný věřitel musí získat své peníze zpět přednostně.

V posudku není dle insolvenčního správce zohledněno možné zvýšení hodnoty majetkové podstaty díky reorganizaci a majetková aktiva slovenské skupiny.

Na bankovních účtech je přibližně 50mil korun. Aktuálně se připravuje reorganizace celé skupiny .

Zástupci věřitelů i Arca se ale shodují na tom, že nejlepším řešením je reorganizace, protože umožňuje větší uspokojení pohledávek.

Poslední termín pro předložení reorganizačního plánu vyprší 20. června.

Kauze i nadále sledujeme.

https://www.e15.cz/clanek/1389525

Tým Money Advocate

Kauza:

Arca Investments
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy