Arca Investments

dubna 12, 2022

Vážení klienti,

rádi bychom Vás seznámili s aktuálním vývojem v kauze ARCA Investments.

Advokátní kancelář Langmeier & Co. se společně s investičním fondem IFIS rozhodla navrhnout insolvenčnímu soudu svolání schůze věřitelů Arca Investments, a to v co nejbližším termínu. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je nespokojenost s dosavadním vývojem insolvenčního řízení, kdy existují podezření na neopodstatněné utrácení peněz z majetkové podstaty, pravděpodobně v objemu desítek milionů korun.

Společnost Money Advocate plně podporuje aktivity advokátní kanceláře Langmeier a IFIS. V následujících dnech budeme kontaktovat advokáty, kteří zastupují věřitele v této kauze a budeme je informovat o snaze svolat schůzi věřitelského výboru.

 

Program schůze věřitelů, který navrhují investiční fond IFIS a AK Langmeier & Co.:

  • Zpráva dlužníka o stavu přípravy znaleckého posudku k ocenění majetkové podstaty a reorganizačního plánu.
  • Zpráva dlužníka o dosavadních nákladech majetkové podstaty za dobu od první schůze věřitelů (poradenské služby, forenzní audit atd.).
  • Zpráva insolvenčního správce o úhradě pohledávek za podstatou a pohledávek na roveň jim postavených.
  • Zpráva insolvenčního správce o stavu přezkoumání odporovatelných právních jednání dlužníka (stav forenzního auditu) a předpokládaném rozsahu podání odpůrčích žalob.
  • Zpráva věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti.
  • Vyjádření věřitelů k dosavadní činnosti dlužníka, insolvenčního správce a věřitelského výboru.
  • Hlasování o odvolání stávajícího věřitelského výboru (některých jeho členů a náhradníků) a volba nového věřitelského výboru (nových členů).
  • Hlasování o odejmutí dlužníkovi přednostního práva sestavit reorganizační plán.

Věříme, že se nám podaří spojit síly s ostatními zástupci věřitelů, abychom zastavili nesmyslné utrácení klientských prostředků a dosáhneme toho, že se konečně začne jednat v zájmu poškozených klientů tak, aby došlo k uspokojivému vypořádání jejich pohledávek.

O dalším průběhu Vás budeme informovat

Tým Money Advocate z.s.

Kauza:

Arca Investments
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy