Arca Investments

srpna 5, 2021

Za účelem efektivního přezkoumání pohledávek byl ustanoven nový postup pro předložení originálu směnek. 

 

Věřitelé, kteří přihlásili řádně své pohledávky mohou zvolit jeden z následujících

postupů k předložení originálů směnek:

 

1. ZALOŽENÍ ORIGINÁLU SMĚNKY DO ÚSCHOVY

    MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

a druhou alternativou je

 

2. PŘEDLOŽENÍ ORIGINÁLU SMĚNKY K JEHO OVĚŘENÍ V KANCELÁŘI           INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE V BRNĚ A V PRAZE, kde pověřenými pracovníky je originál směnky přezkoumán a ofocen k dalšímu zpracování.  

 

V Money Advocate jsme zvolili tuto druhou variantu.

Dne 2. 8. 2021 jsme všechny směnky našich klientů předložili k přezkoumání v kanceláři insolvenčního správce dle pokynů a tímto jsme umožnili věřitelům, aby po přezkoumání si mohli ponechat originál směnky ve svém držení. 

Kauza:

Arca Investments
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy