webinář: Investorské minimum pořádaný 27. 3. 2023 spolkem Money Advocate

Arca Investments

srpna 5, 2021

Za účelem efektivního přezkoumání pohledávek byl ustanoven nový postup pro předložení originálu směnek. 

 

Věřitelé, kteří přihlásili řádně své pohledávky mohou zvolit jeden z následujících

postupů k předložení originálů směnek:

 

1. ZALOŽENÍ ORIGINÁLU SMĚNKY DO ÚSCHOVY

    MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

a druhou alternativou je

 

2. PŘEDLOŽENÍ ORIGINÁLU SMĚNKY K JEHO OVĚŘENÍ V KANCELÁŘI           INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE V BRNĚ A V PRAZE, kde pověřenými pracovníky je originál směnky přezkoumán a ofocen k dalšímu zpracování.  

 

V Money Advocate jsme zvolili tuto druhou variantu.

Dne 2. 8. 2021 jsme všechny směnky našich klientů předložili k přezkoumání v kanceláři insolvenčního správce dle pokynů a tímto jsme umožnili věřitelům, aby po přezkoumání si mohli ponechat originál směnky ve svém držení. 

Kauza:

Arca Investments
picture