Arca Investments a.s.

února 21, 2024

Dne 14.02. 2024 proběhla plánovaná schůze věřitelů dlužníka Arca Investments, a.s., která rozhodla o tom, že dlužník již nemá přednostní právo sestavit reorganizační plán a toto právo bylo uděleno společnosti IFIS investiční fond, a.s. Tento věřitel má 120 dnů na předložení svého reorganizačního plánu, o jehož přijetí pak bude opět hlasovat schůze věřitelů. 

Situaci v této kauze sledujeme. 

O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Nejnovější příspěvky

Kauzy