Arca Investments a.s.

května 15, 2024

V jedné z největších kauz za poslední dobu dochází k výměně právníků.

Dne 7. 5. 2024 schválil věřitelský výbor dlužníka OH Investments a.s.  návrh dohody mezi insolvenčními správci dlužníka OH Investments JUDr. Matyášovou – Jinochovou a dlužníka Arca Investments Ing. Loudou.

Díky této dohodě dojde k narovnání vzájemných pohledávek a přinese to tak do majetkové podstaty obou firem významnější příjem.

Mohlo by tak dojít k částečnému uspokojení přihlášených pohledávek.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Nejnovější příspěvky

Kauzy