CRYFIN - společný zmocněnec

února 27, 2024

Dne 21. 2. 2024 Obvodní soud pro Prahu 1 ustanovil v kauze „Cryfin“ společné zmocněnce, kdy nově budou moci poškození klienti v trestním řízení uplatňovat svá práva pouze prostřednictvím těchto soudem ustanovených společných zástupců.

Pokud si poškození klienti ve lhůtě, která jim bude stanovena v usnesení soudu, nezvolí žádného z uvedených společných zástupců, nebudou moci v předmětné trestní věci uplatňovat svá práva jakožto poškozených, a to i uplatnění nároku na náhradu škody.

V případě, že máte zájem o zastupování společným zmocněncem v trestní kauze „Cryfin“, doporučujeme se obrátit na Mgr. Lukáše Pouče, který byl soudem ustanoven jako společný zmocněnec poškozených a má s podobnými kauzami mnoho zkušeností. Mgr. Lukáš Pouč dlouhodobě spolupracuje s Money Advocate, a.s. na podobných investičních kauzách, kde zastupuje stovky věřitelů.

Nejnovější příspěvky

Kauzy