Growing Way

ledna 10, 2022

Dne 15. prosince bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto, že společnost Growing Way se nachází v úpadku a zároveň prohlásil na majetek firmy  Growing Way konkurz.

Podle policie neinvestovala společnost Growing Way finanční prostředky do akcií, či jiných aktiv, ale pouze vytvořila podvodné schéma typu – letadlo, neboli Ponziho schéma, na základě kterého byl stávajícím klientům vyplácen výnos, který byl financován z investic nových klientů.

V současné době tedy probíhá dvojí řízení:  trestní stíhání pana Ondřeje Janaty a společnosti Growing Way a dále insolvence společnosti Growing Way. V obou řízeních nyní běží poškozeným investorům lhůty pro přihlášení pohledávek a tím tak mohou uplatnit svůj nárok na vložené peněžní prostředky.

V tuto chvíli ještě není znáno, zda finanční prostředky budou vypláceny z trestního řízení přímo samotným poškozeným nebo zda budou uvolněny a vráceny zpět společnosti Growing Way, aby s nimi insolvenční správce nakládal. Nyní jsou možné obě cesty.

​Vrchní státní zastupitelství v Olomouci upozorňuje poškozené, že za přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení se nepovažuje uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení.

Věřitelé mají lhůtu k přihlášení svých pohledávek do 15. 2. 2022.

Následně bude insolvenční správce přezkoumávat pohledávky na přezkumném jednání, které se uskuteční 12. dubna 2022 v 10 hodin v budově Městského soudu v Praze ve Slezské ulici. Insolvenčním správcem soud stanovil insolvenční kancelář Z/C/H Legal v.o.s.

Trestní nebo insolvenční řízení?

V rámci insolvenčního řízen může od Growing Way žádat peníze mnohem širší okruh osob, než jen poškození vkladatelé na rozdíl od trestního řízení. Svou pohledávku mohou přihlásit nejen poškození vkladatelé, ale i další instituce jako leasingové společnosti, pronajímatelé kanceláří, pojišťovny a i finanční zprostředkovatelé, kteří mají nárok na neuhrazené provize.

Kauza:

Growing Way
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy