Growing Way

listopadu 2, 2021

Tisková zpráva Policie ČR ke kauze Growing Way.

Ve shora uvedené věci vedené Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci bylo s ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených, kterých je více než 4000 osob, rozhodnuto Okresním soudem v Ostravě, že svá práva v trestním řízení mohou poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí.

Poškozeným je v současné době zasílána Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu zásilka obsahující poučení poškozeného o právech v trestním řízení, dotazník s otázkami k věci, dále výše uvedené usnesení Okresního soudu. Společným zmocněncem může být jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům.

V případě, že si poškození zvolí více než 6 zmocněnců a nedohodnou se mezi sebou o výběru 6 společných zmocněnců, provede tento výběr Okresní soud v Ostravě. K tomuto výběru dojde až po uplynutí 30 denní lhůty všem poškozeným. Do té doby každého poškozeného zastupuje jím zvolený zmocněnec.

Ke zvolení zmocněnce má poškozený lhůtu 30 dnů od doručení předmětné zásilky obsahující výše uvedené usnesení.

Kauza:

Growing Way
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy