Novinky v kauze Growing Way

ledna 26, 2023

Podle usnesení Městského soudu v Praze soud povoluje tzv.částečný rozvrh pohledávek.

Celkově bude použito k uspokojení pohledávek 835mil.korun, tedy každá pohledávka bude uspokojena do výše 59 procent. V budoucnu může být mezi věřitele rozděleno přibližně dalších 300mil. korun. 

Insolvenční správce přidal do majetkové podstaty další majetek Ondřeje Janaty, který je prodáván v rámci aukcí. Dále pohledávky dlužníka a pohledávky za Ondřejem Janatou, který si z firmy vypůjčil přes 300mil. Kč. Díky rychlému zajištění majetku policií a Finančního analytického úřadu bude mezi poškozené klienty oproti jiným kauzám rozdělena poměrně vysoká částka. 

Tým Money Advocate

 

picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy