Invest & Property Consulting a.s. v úpadku

dubna 5, 2024

Dne 5.4.2024 městský soud v Praze prohlásil úpadek společnosti Invest & Property Consulting a.s. Věřitelé této společnosti nyní mají lhůtu 2 měsíce pro přihlášení svých pohledávek. 

Insolvenčním správcem byl ustanoven JUVENTUS insolvenční v.o.s., dne 26.6.2024 se bude konat přezkumné jednání.

Soud uložil dlužníkovi, aby do 15ti dnů předložil soupis svého majetku a poskytl insolvenčnímu správci součinnost, předložil účetnictví a přehled všech závazků a pohledávek. 

Insolvenční správce má nyní  za úkol zjistit stav majetku, sepsat jej do majetkové podstaty a postupně jej zpeněžit. Přihlášené pohledávky věřitelů musím přezkoumat a všechny uzanané pohledávky pak následně z majetku dlužníka uspokojit. 

Tuto kauzu nadále sledujeme a budeme Vás postupně informovat.

Pokud máte pohledávku vůči společnosti Invest & Property Consulting a.s., kontaktujte nás. 

Nejnovější příspěvky

Kauzy