IPC- společný zmocněnec

července 1, 2024

Dne 24.6. 2024 Obvodní soud pro Prahu 1 ustanovil v kauze „Invest & Property Consulting a.s.“  celkem 6 společných zmocněnců, kdy nově budou moci poškození klienti v trestním řízení uplatňovat svá práva pouze prostřednictvím těchto soudem ustanovených společných zástupců.

Pokud si poškození klienti ve lhůtě, která jim bude stanovena v usnesení soudu, nezvolí žádného z uvedených společných zástupců, nebudou moci v předmětné trestní věci uplatňovat svá práva jakožto poškozených, a to i uplatnění nároku na náhradu škody.

V případě, že máte zájem o zastupování společným zmocněncem v trestní kauze „Invest & Property Consulting a.s.“, doporučujeme se obrátit na Mgr. Lukáše Pouče z advokátní kanceláře Pouč & Führerová legal, který byl soudem ustanoven jako společný zmocněnec poškozených a má s podobnými kauzami mnoho zkušeností.

Advokátní kancelář Pouč & Führerová legal dlouhodobě spolupracuje se spolkem Money Advocate, a.s. na podobných investičních kauzách, kde zastupuje stovky věřitelů a pomáhá jim při vymáhání jejich pohledávek.

Tuto kauzu dále monitorujeme a budeme Vás průběžně informovat o nových skutečnostech.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Nejnovější příspěvky

Kauzy