J.O. Investment

února 11, 2022

Vyhlášení úpadku společnosti J.O.Investment se prozatím odkládá, pravděpodobně o několik měsíců. K vyhlášení úpadku však v budoucnu s největší pravděpodobností musí dojít, protože podle nálezu Ústavního soudu nerozhoduje, z jaké příčiny se dlužník do úpadku dostal (tedy i tehdy, kdy  to nezpůsobil svým zaviněním, ale došlo k jeho platební neschopnosti i zásahem policie.)

K odkladu dochází kvůli námitce dlužnice, tj. J.O. Investment s.r.o. ohledně místní nepříslušnosti soudu. Námitka bude předložena soudcem k projednání Nejvyššímu soudu, který o námitce rozhodne.

Obsah dokumentů souvisejících s insolvenčním řízením můžete sledovat pod tímto odkazem:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=D18B3F0893D33690E05333F21FACE915

V případě, že  insolvenční správce nezíská sám ještě jiný majetek (pro uspokojení přihlášených věřitelů) než ten, který zajistila    policie pro účely trestního řízení a přednostnímu uspokojení poškozených v trestním řízení, může být vyhlášen úpadek i s nulovým majetkem, tím by však nedošlo k uspokojení nároku klientů, kteří již svoji přihlášku podali do insolvenčního řízení. 

Situace v trestním řízení prozatím nic nového nepřinesla jak ze strany obhajoby, tak ze strany soudu, protože soudce se s trestním spisem, který má cca 6 tis. stran, musí seznámit. 

Další vývoj v kauze J.O.Inv.budeme sledovat.

Kauza:

J.O. Investment
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy