J.O. Investment

prosince 7, 2021

Dne 25.11.2021 byl proti společnosti J.O. Investment s.r.o. podán insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu. V pátek dne 26.11.2021 zveřejnil Městský soud v Praze jako příslušný insolvenční soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Vše je veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku. 

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na adrese ISIR.justice.cz a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti včetně pokynů pro jejich vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem. 

Postup v řízení má určitou souslednost. Soud svolá k projednání návrhu věřitele jednání. Pokud bude soud považovat pohledávku věřitele za osvědčenou, bude se zabývat otázkou, zdali je společnost v úpadku. Zjednodušeně řečeno je společnost v úpadku, pokud má více věřitelů a není schopna po dobu delší než 30 dnů plnit své dluhy po splatnosti (tzv. platební neschopnost) nebo její celkové závazky přesahují její majetek (předlužení). Pokud by soud zjistil úpadek, vydá o tom zvláštní rozhodnutí o úpadku, od kterého následně běží lhůta 2 měsíců pro konečné uplatnění přihlášek pohledávek. Po uplynutí této lhůty již nelze další pohledávky přihlásit. 

Insolvenční řízení vůči společnosti J.O. Investment s.r.o. není důvodem pro přerušení trestního řízení vůči obviněnému panu Ortinskému a spol. 

Kauza:

J.O. Investment
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy