Krach dluhopisových firem 2021

ledna 20, 2022

Rok 2021 byl rokem koronakrize, rostoucí inflace a krachů rizikových dluhopisů a firem fungujících na principu  tzv. Ponziho schématu.

Od roku 2014, kdy proběhla novela zákona a uvolnila se regulace vydávání dluhopisů mohl dluhopis vydat kdokoli. Pouze pokud chtěl někdo tento cenný papír nabízet veřejně prostřednictvím zprostředkovatelských sítí, muselo proběhnout schválení přes Českou národní banku.

ČNB navíc kontrolovala jen formální náležitosti cenného papíru, tedy zda cenný papír obsahuje veškeré nezbytné informace k posouzení rizika investice. ČNB nezkoumala (a ani jí ekonomickou situaci vydavatele dluhopisu ani smysluplnost jeho investičního plánu.

Investice do mediálně známé společnosti ještě neznamená, že zainvestované peněžní prostředky jsou v bezpečí, jako např. :

Nadlimitní emise

 • ZOOT, 230 milionů korun
 • EMTC – Czech (v insolvenci), 920 milionů korun
 • C2H Retail Holding, 700 milionů korun
 • C2H Financial, 400 milionů korun
 • Arca Acquisition Capital, 200 milionů korun

Podlimitní emise

 • Remaind (v konkursu), 25 milionů korun
 • Nautic Solutions, 24,26 milionů korun
 • Midea (v insolvenci), 25 milionů korun
 • Maxi – Tip, 24 milionů korun
 • Lipa Learning, 28,4 milionů korun
 • Euro Development, 25 milionů korun
 • ENTEF Group (v likvidaci), 25 milionů korun
 • EMTC – Czech (v insolvenci), 20 milionů korun
 • Data Safe Centrum, 25 milionů korun
 • Anilo Drinks (v insolvenci), 25 milionů korun

Arca Capital

Arca Capital – financování krátkodobými směnkami. Celkem je v těchto cenných papírech nesplacených 15,5 mld. Kč. V insolvenčním řízení jsou zapsány pohledávky v hodnotě 23 mld. Kč.

C2H

C2H v insolvenci dluží přibližně 800 mil. Kč, přičemž polovina z toho jsou závazky z vydaných dluhopisů.

Tycoon Enterprise

Probíhá insolvenční řízení, celkem jsou zapsány pohledávky v hodnotě 23mil.

J.O. Investment, Growing Way

Podezření z podvodného jednání, fungování společnosti na principu Ponziho schématu – vyplácení stávajících klientů z vkladů nových klientů.

 

Money Advocate má ve svém portfoliu 7 z těchto společností a je připravena rozšířit o další kauzy, aby pomohla poškozeným klientům s vymáháním jejich pohledávek.

Kauza:

Obecné

Nejnovější příspěvky

Kauzy