Nová kauza Future Farming

ledna 17, 2024

Dlouhodobé nesplácení závazků vůči věřitelům

Spoolečnost Future Farming v posledních 6ti letech vydala několik emisí dluhopisů v celkovém objemu více jak 700mil., je členem skupiny GFF, s kterou je propojeno více jak 50 společností. 

Věřitelé této skupiny nemají několik měsíců vyplacné výnosy ani jistinu.

Sdružujeme skupinu věřitelů společnosti Future Farming, které budou společně postupovat při vymáhání svých pohledávek. 

picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy