Nová událost v kauze Arca Investments

října 18, 2023

Vrchní soud v Praze zrušil schválení reorganizačního plánu dlužníka, 
a to z důvodu, že diskriminuje část věřitelů a věrně nezobrazuje ekonomické a právní možnosti dlužníka, tedy že je v podstatně nerealizovatelný.

Schůze věřitelů doplněný reorganizační plán dlužníka neschválila. Dne 25.9. proběhla další schůze věřitelů, jejímž účelem mělo být  rozhodnutí, zda, příp. kdo má přednostní právo sestavit reorganizační plán. Jelikož se dlužník proti rozhodnutí soudu odvolal a nebylo v této věci prozatím rozhodnuto, byl bod reorganizačního plánu z programu vyškrtnut.

Předmětem schůze  byla pouze zpráva věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti a potvrzení, či odvolání dosavadního věřitelského výboru. Tato schůze tedy nepřinesla nic nového a čeká se na rozhodnutí o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o odmítnutí reorganizačního plánu. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Co se týká slovenské části insolvenčního řízení, tak tam dohlížející správce čeká na vyjádření dlužníka k aktuálnímu vývoji v České republice. Zatím tedy restrukturalizace na Slovensku probíhá dle přijatého restrukturalizačního plánu.

Nejnovější příspěvky

Kauzy