Posun v kauze Thomas Lloyd

ledna 29, 2024

Klienti, kteří mají vklady u skupiny Thomas Lloyd po několika měsíčním čekání mají částečně zaplacené dlužné smluvní výnosy. Dle informací od zástupce společnosti byl důvodem zdržení složitý proces refinancování  části portfolia majetku, které nebylo možné urychlit. 

Thomas Lloyd dodržel slovo a zaplatil část svých závazků po splatnosti. Dle vyjádření zástupců společnosti celý proces nadále pokračuje a předpokládájí, že dostojí všem zpožděným úhradám do konce I.Q 2024

Věříme, že se podaří společnosti Thomas Lloyds dostát svým závazkům v plné výši a klienti tak získají své vklady včetně smluvních výnosů dle plánovaného harmonogramu. 

Situaci budeme nadále monitorovat a budeme Vás informovat o aktuální situaci. 

Nejnovější příspěvky

Kauzy