Saving Funds

července 7, 2021

Vážení klienti,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nových skutečnostech v kauze Saving Funds Ltd. Státní zastupitelství po dlouhém vyšetřování nechalo vypracovat podrobný znalecký posudek transakcí na účtech společnosti Saving Funds Ltd., na základě výsledků tohoto posudku byl celý případ rozdělen do třech samostatných čísel jednacích.

Zvlášť se budou vypořádávat klienti společnosti Saving Funds Ltd., samostatnou skupinou jsou klienti Salia Group SE a třetí skupinou jsou klienti společnosti ACU Invest Ltd., toto je pro nás dobrá zpráva.

V současné době již byla identifikována skupina cca 3tis. klientů, jejichž transakce byli rozpoznány a je jim přiznaný nárok odškodnění.

Bohužel tento seznam není veřejnosti dostupný a klienti mohou uplatnit svůj nárok jen prostřednictvím určeného zmocněnce. Soud určil celkem 6 zmocněnců, kteří mohou nahlížet do spisu a jejich prostřednictvím mohou klienti uplatnit svůj nárok na výplatu pohledávky.

Udělali jsme výběrové řízení těchto zmocněnců a zahájili jsme spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Burgeta, která má nejlepší podmínky pro klienty.

Další postup bude následující :

 • Odeslali jsme do advokátní kanceláře seznam všech klientů, od kterých máme k dispozici plnou moc

 • Advokátní kancelář zkontroluje seznam klientů, kteří mají nárok na vypořádání a poskytne nám informaci v jaké výši byla komu přiznána náhrada (většinou se pohybuje kolem 70%)

 • Pokud bude mít klient zájem, aby zmocněnec uplatnil jeho nárok, je nutné podepsat smlouvu o zastupování, plnou moc zmocněnci, čestné prohlášení o bankovním účtu, kam má státní zástupce zaslat prostředky (nutné notářky ověřit podpis) a zaplatit jednorázový poplatek ve výši 2.000,- Kč + DPH

 • Poté zmocněnec uplatní klientův nárok

 •  Vypořádání prostředků by mělo proběhnout v průběhu několika měsíců

  Pokud někteří klienti nejsou uvedeni v seznamu k vypořádání, neznamená to, že jim nebude vyplaceno vůbec nic, ale znamená to, že musí čekat dále na pokračování vyšetřování a zpeněžení dalšího majetku. Jaký klíč zvolila Policie ČR a státní zástupce k určení osob, kteří budou vypořádáni prozatím nevíme a zda jsme všichni na seznamu uvedeni, také zatím nevíme.

  V příštím týdnu bychom měli obdržet informaci o tom, kterým našim klientům byl nárok přiznán a budeme vás postupně informovat.

  Pokud jste již využili nabídky nějaké ze společností k odkupu pohledávky a nárok nebudete uplatňovat nebo již nyní víte, že nebudete chtít zastoupení tímto zmocněncem a využít této možnosti, tak nás prosím informujte o těchto skutečnostech prostřednictvím mailu: info@moneyadvocate.cz

  O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat, prosíme Vás o trpělivost. Není v našich silách každému zodpovědět telefonické dotazy. Tedy prosím vyčkejte na písemnou informaci, náš telefonát nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

  S pozdravem Team Money Advocate z.s.

Kauza:

Saving Funds Ltd

Nejnovější příspěvky

Kauzy