SAVING FUNDS + SALIA GROUP

února 15, 2022

Stav  trestního řízení Saving Funds

Aktuálně chybí rozeslat mezi jednotlivé poškozené asi 1/3 nároků vyplývajících z usnesení NCOZ o vrácení vkladů.

Za Money Advocate bylo přes určeného zmocněnce doručeno příslušnému oddělení policie 100% všech čestných prohlášení o číslech účtů za zastupované klienty.

Oddělení NCOZ však nemůže z kapacitních důvodů všechny pohledávky zpracovat rychleji.

Do 31. 3. 2022 by měla být kauza Saving Funds dokončena do fáze seznamování se s výsledky přípravného řízení a věc bude postoupena na státní zastupitelství k posouzení, zda bude na obviněné podána žaloba. To však nemá vliv na výplatu zbytku poškozených.

 

Stav trestního řízení Salia Group

Oddělení NCOZ má již k dispozici přehled všech klientů včetně výše vkladů a jaký je podíl na zajištěném majetku.

Postup výplaty bude probíhat stejně jako v případě kauzy Saving Funds, tedy na základě vyhotovení znaleckého posudku bude vydáno usnesení , kterým bude rozhodnuto o vrácení peněz jednotlivým vkladatelům, kdy každý klient předloží prohlášení o čísle účtu.  

V souvislosti s těmito kauzami některé klienty opakovaně kontaktovala a zasílala smlouvy o postoupení pohledávky společnost MIDESTA s.r.o. , kde kupujícím je společnost IFIS Investiční fond, a.s.

Dle určeného zmocněnce  Mgr. Miroslava Burgeta je velmi vhodné zvážit, zda nabídky využít, neboť v případě Saving Funds byla výplata od IFIS významně nižší, než následně vyplácelo oddělení NCOZ.

Kauza:

Salia Group |  Saving Funds Ltd

Nejnovější příspěvky

Kauzy