Situace v kauze Diversity Capital se dramatizuje

listopadu 8, 2023

Dne 8.8.2023 byl podán u Městského soudu v Praze návrh na zahájení insolvenční řízení společnosti Diversity Capital a.s. (dále jen dlužník).

Dlužník tvrdí, že se v úpadkové situaci nenachází a insolvenční návrh rozporuje. Dlužník ve svém vyjádření deklaruje, že disponuje smluvním finančním bankovní krytím v dostatečné výši, aby mohl uspokojit veškeré pohledávky. 

Dne 23.8.2023 byl soudem jmenován na základě návrhu věřitelů  tříčlený prozatimní věřitelský výbor. 

Dne 1.9.2023 byl soudem dlužníkovi ustanoven předběžný insolvenční správce: JUDr. Jan Barák

Předběžnému insolvenčnímu správci se ukládá, aby zjistil a zajistil majetek dlužníka a
přezkoumal dlužníkovo účetnictví, zajistil, aby dlužník nenakládal se svým majetkem, pokud
by mělo jít o podstatné změny v jeho skladbě.

Dne 27.9. vydal Městský soud v Praze usnesení o předběžném opatření a zakázal dlužníkovi nakládat s pohledávkami v celkovém objemu 911mil. Kč.  Proti tomuto předběžnému opatření se dlužník odvolal u Vrchního soudu. 

Dlužník doposud nepředložil přehled majetku, závazků a pohledávek. S prozatimním insolvenčním správcem nespolupracuje a snaží se dle našeho názoru celou situaci zdržovat, ale pokud je nám známo, tak věřitelé své investice nemají uhrazeny ani z části. 

Dle našich informací v  této kauze bylo podáno již několik trestních oznámení, na žádost prozatimního věřitelského výboru do insolvenčního řízení vstupuje státní zastupitelství, jelikož se jedná o kauzu velkého rozsahu. Dle provtního odhadů se může jednat až o tísíce poškozených klientů.

Celou situaci v tomto insolvenčním řízení stále monitorujeme a jsme připraveni pohledávky našich klientů řádně a včas přihlásit, případně se připojit do trestního řízení. Prozatím nebyl prohlášen úpadek společnosti, tedy pro přihlášení pohledávek není stanovena zatím žádná lhůta, je však možné očekávat prohlášení úpadku v dohledné době, poté začně běžet lhůta 2 měsíce.

Pokud máte pohledávku vůči této společnosti, tak nás kontaktujte

Nejnovější příspěvky

Kauzy