SPC, a.s. a spol...

ledna 10, 2024

Dne 4. 1. 2024 bylo zahájeno insolvenční řízení společností

Carpinus invest, a.s.

Quercus invest, a.s.

Pinus invest, a.s.

Christer Corp a.s.

Prozatím nebyl v žádné z těchto společností prohlášen úpadek, tedy neběží lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů.

Od okamžiku prohlášení úpadku některé ze společností budou mít věřitelé lhůtu v délce 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek vůči těmto společnostem

Situaci budeme i nadále sledovat a pohledávky našich klientů budou včas přihlášeny.

Tým Money Advocate

Nejnovější příspěvky

Kauzy