Správci svěřenských fondů si neuvědomují svou odpovědnost

května 9, 2023

Poslední dobou se nám množí dotazy ze strany svěřenských správců, kteří svěřili spravovaný majetek společnosti IPC a.s. Kolem této společnosti je řada nevyjasněných otázek. Dle našich informací společnost IPC neposkytuje správcům potřebné informace a mění dokumentaci bez objasnění dopadů těchto změn.

V minulosti se nám podařilo pomoci několika správcům při uzavření dohody o vypořádání se společností IPC  a vyvázání majetku z jejich správy.

Pokud jste zakladatelem či správcem svěřenského fondu a správou svěřenského fondu byla pověřena společnost Invest & Property Consulting (IPC) nebo Service & Property Consulting (SPC), jsme připraveni poskytnout konzultaci a odbornou pomoc při řešení situace.Činnost této společnosti monitorujeme již od roku 2020 a skladbu dokumentace IPC máme kompletně nastudovanou.

Správce fondu je plně odpovědný za spravovaný majetek bez ohledu na to, zda pověřil správou třetí osobu nebo subjekt. Tímto krokem se odpovědnosti nezbavuje.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-detailni-odhaleni-jak-funguje-firma-pres-niz-cesi-pomahaji-putinovi-230242

 

Nejnovější příspěvky

Kauzy