Tycoon Ent.

srpna 9, 2021

Dne 28.04.2021 jsme podali návrh na zahájení insolvenčního řízení vedeného proti společnosti Tycoon Enterprise, SE.

Dne 29.04.2021 bylo toto řízení Krajským soudem v Ústí na Labem – pobočka Liberec zahájeno.

Následně byli vyzvání námi v návrhu pojmenovaní věřitelé, aby se k návrhu vyjádřili.

Za několik věřitelů, u kterých máme kompletní dokumentaci jsme vyjádření podali, zejména formou přihlášky do řízení.

Dne 25.06.2021 byl společnosti Tycoon Enterprise stanoven soudem opatrovník, protože společnost nemá v tuto chvíli statutární orgán.

Dne 29.07.2021 byl tento opatrovník vyzván k vyjádření se k tomu, jestli souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednaní.

 

Toto obvykle předjímá prohlášení úpadku. Soud by měl mít dostatek „munice“ pro to, aby úpadek prohlásil. Veškeré zákonné podmínky splňujeme.

 

Následně bude jmenován insolvenční správce, který se věci ujme a bude postupovat ve zpeněžení majetku. Zároveň nám prohlášením úpadku začne běžet dvouměsíční lhůta k přihlášení pohledávek.

Pro insolvenčního správce máme připravený přípis, ve kterém vysvětlujeme, že se domníváme, že došlo ke spáchání trestného činu a tedy by do řízení mělo vstoupit státní zastupitelství a věc prošetřit.

Tým Money Advocate 

picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy