Tycoon Enterprise SE

dubna 1, 2022

V kauze Tycoon Enterprise SE se pomalu, ale jistě posouváme.

Nový insolvenční správce se seznámil s aktuální situací, postupně sbírá potřebné podklady a vyhodnocuje reálný stav.  Proběhlo ocenění nemovitostí a nyní bylo věřitelskému výboru předloženo několik variant, jak tento majetek efektivně zpeněžit.  Rozhodnutí o formě prodeje nemovitostí ze strany věřitelského výboru očekáváme v průběhu několika dní a přejdeme k realizaci.  

Dále byla vybrána advokátní kancelář, kterou insolvenční správce pověřil k důraznému vymáhání dlužného nájemného v jednom z objektů, který je v majetku společnosti. Věříme, že nebude nutný soudní spor a nájemníci vše řádně uhradí, mají o nemovitost, kde jsou v nájmu eminentní zájem.

Insovlenční správce také zjistil, že společnost má několik pohledávek u jiných subjektů, které nebyly řádně vymáhány,  některé pohledávky nebyly přihlášeny v trestním řízení, kde nyní probíhá výplata věřitelů. Aktuálně se zjišťují možnosti, jakým způsobem tyto pohledávky uplatnit a dostat do majetkové podstaty dlužníka, aby tak byli jeho věřitelé efektivněji vypořádáni.

O dalším průběhu Vás budeme dále informovat, níže uvádíme krátký přehled klíčových bodů celé kauzy.

Kauza Tycoon Enterprise

  • prodej nemovitých věci
  • vypracovány znalecké posudky, prodej nemovitostí bude probíhat jak prostřednictvím realitního makléře, který bude schválen věřitelským výborem, tak prodejem ve veřejné dražbě
  • účetnictví dlužníka a podklady
  • insolvenční správce nyní sbírá podklady potřebné pro alespoň částečnou rekonstrukci účetnictví, aby bylo zřejmé, zda je potřebné doplatit nějaké daně a zda nebyly provedeny platby bez přiměřeného protiplnění, které by bylo možné vymáhat zpět do majetkové podstaty

         3) vymáhání nájemného

  • v nejbližší době bude zaslána předžalobní výzva nájemcům v jednotce v Liberci, kteří dlouhodobě platí nižší než sjednané nájemné. Pokud neuhradí nájemci nájemné dobrovolně, bude podána žaloba a finanční prostředky budou vymáhány v rámci soudního řízení. Předpokládáme, že k vymáhání dojde rovněž v dubnu.

        4) ostatní majetek

  • Insolvenční správce dále zjišťuje další možný majetek dlužníka ve spolupráci s policií ČR

Tým Money Advocate

Kauza:

Tycoon Enterprise SE
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy