webinář: Investorské minimum pořádaný 27. 3. 2023 spolkem Money Advocate

Tycoon Enterprise SE

září 9, 2021

Dne 2. 9. 2021 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti Tycoon Enterprise SE.

Tímto začíná běžet 2 měsíční lhůta pro přihlášení pohledávek, která končí 2. 11. 2021. K přihláškám doloženým později již soud nebude přihlížet.

(žádáme klienty, kteří ještě nepředložili požadované dokumenty, tj. dluhopisy, případně předávací protokol, nebo smlouvu o zpětném odkupu, ať neprodleně kontaktují svého poradce nebo se obrátí přímo na Money Advocate)

Insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Oldřich Valta.

Na 25. 11. 2021 soud nařizuje přezkumné jednání a zároveň po skončení přezkumného jednání svolává i schůzi věřitelů.

Předmětem schůze věřitelů je:

  • volba věřitelského orgánu
  • zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti
  • rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena
  • rozhodnutí věřitelů o případném odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového správce

Tým Money Advocate

Kauza:

Tycoon Enterprise SE
picture