Tycoon Enterprise SE

září 9, 2021

Dne 2. 9. 2021 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti Tycoon Enterprise SE.

Tímto začíná běžet 2 měsíční lhůta pro přihlášení pohledávek, která končí 2. 11. 2021. K přihláškám doloženým později již soud nebude přihlížet.

(žádáme klienty, kteří ještě nepředložili požadované dokumenty, tj. dluhopisy, případně předávací protokol, nebo smlouvu o zpětném odkupu, ať neprodleně kontaktují svého poradce nebo se obrátí přímo na Money Advocate)

Insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Oldřich Valta.

Na 25. 11. 2021 soud nařizuje přezkumné jednání a zároveň po skončení přezkumného jednání svolává i schůzi věřitelů.

Předmětem schůze věřitelů je:

  • volba věřitelského orgánu
  • zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti
  • rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena
  • rozhodnutí věřitelů o případném odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového správce

Tým Money Advocate

Kauza:

Tycoon Enterprise SE
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy