Ukončení přihlášek insolvence IPC

června 10, 2024

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5.4.2024, č.j. MSPH 91 INS 469/2024-A-25 byl u dlužníka zjištěn úpadek a prohlášen konkurs. Tímtéž usnesením byla zároveň veřejná obchodní společnost JUVENTUS insolvenční v.o.s., IČ 08226351, se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc ustanovena insolvenčním správcem

Dne 5.6.2024 skončila lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení společnosti Invest & Property Consulting a.s. Všichni naši klienti byli řádně přihlášeni. Tuto kauzu dále monitorujeme a budeme Vás průběžně informovat

Nejnovější příspěvky

Kauzy